FLEXIMIL sp. z o.o.

02-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17 

tel. (+48) 609-397-355 e-mail: biuro@fleximil.pl

NIP: PL5252444489 REGON: 141714374

Numer konta bankowego: Alior Bank SA 32 2490 0005 0000 4520 8495 9512

 Dane KRS: FLEXIMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ